webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Στη Βουλή ο εξωδικαστικός συμβιβασμός - Βήμα προς βήμα η διαδικασία ένταξης

09 Ιαν 2017
 kokkinodaneio.gr  Κόκκινα δάνεια
Tο kokkinodaneio.gr σας παρουσιάζει τα 20 βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Tο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που προβλέπει το «κούρεμα» των δανείων χωρίς όριο και τη διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο πλην ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών θα κατατεθεί εντός του μήνα στη Βουλή όπως εκτιμούν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αλλά κι ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, μιλώντας στο «Έθνος της Κυριακής».  

Το kokkinodaneio.gr σας παρουσιάζει τα 20 βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής, εν αναμονή της διαύγασής τους, κατόπιν οριστικοποίησης των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και της κατάθεσης του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο.

1. Αίτηση προσφεύγουσας επιχείρησης ή στρατηγικού εταίρου μέσω της πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος

2. Εισαγωγή με το ΑΦΜ της προσφεύγουσας επιχείρησης προκειμένου να διακριβωθεί η δικαιοπρακτική ικανότητά της

3. Η προσφεύγουσα επιχείρηση υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα τα απαιτούμενα έγγραφα:

α.. Λίστα με όλους τους πιστωτές της: τράπεζες, εφορία, ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτές κλπ) και τα πιστοποιητικά της φορολογικής της ταυτότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας της επιχείρησης (ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου/ΑΦΜ είναι ήδη γνωστός στην εταιρεία μέσω των τιμολογίων τους και των ιδιωτικών συμφωνητικών), καθώς επίσης τα στοιχεία άμεσης επικοινωνίας (αριθμός κινητών τηλεφώνων, αν και κάποια στοιχεία είναι ήδη γνωστοποιημένα μέσω του ΑΦΜ).

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα μετατραπεί σε συγχωροχάρτι από επιχειρήσεις-μνημεία κακοδιαχείρισης

β.Το χρηματικό ποσό που οφείλει σε κάθε πιστωτή σε ευρώ

γ.Το χρηματικό ποσό που δηλώνει ότι μπορεί να πληρώσει για όλα τα χρέη του, το οποίο αυτόματα διαμοιράζεται σε όλους τους πιστωτές βάσει της αναλογίας του συνολικού χρέους.

δ.Την πρόταση ή τις προτάσεις της επιχείρησης για την αναδιάρθρωση του χρέους (πχ. η πώληση ενός ακινήτου).

ε.Ένα έγγραφο (μία λίστα) που περιγράφει και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, την περιουσία και την αξία της (προκειμένου να είναι σαφής και γνωστή η συνολική αξία της περιουσίας σε περίπτωση που εταιρεία δεν είναι αξιόχρεη), καθώς και το εάν η ακίνητη περιουσία είναι υποθηκευμένη.

στ.. Όλα τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα και πιστοποιητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Η προσφεύγουσα επιχείρηση έχει τη δυνατότητα σταδιακής συμπλήρωσης της αίτησης στο σύστημα, σε διαφορετικές δηλαδή συνεδρίες.

5. Αφ’ ης στιγμής η εταιρεία πατήσει το κουμπί της υποβολής και δεν υπάρχει παράλειψη, το σύστημα παρέχει πρωτόκολλο επιτυχούς υποβολής.

6. Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

7. Η επιλογή του διαμεσολαβητή από το πληροφοριακό σύστημα είναι τυχαία και διενεργείται με γνώμονα τη νομαρχία όπου εδρεύει η εταιρεία. Στόχος είναι η ισοκατανομή των υποθέσεων στους διαμεσολαβητές Το πληροφοριακό σύστημα προειδοποιεί τους διαμεσολαβητές για τις υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν.

8. Οι διαμεσολαβητές ειδοποιούνται με e-mail για την υπόθεση που τους ανατίθεται και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών (πιο συγκεκριμένα εντός 3 ημερών) οφείλουν να απαντήσουν ότι αποδέχονται την ανάθεση. Σε περίπτωση που ένας διαμεσολαβητής δεν απαντήσει εμπρόθεσμα προβλέπεται ποινή, σύμφωνα με την οποία το σύστημα τον τιμωρεί με το να μην τον επιλέξει ξανά, εκτός και αν όλοι οι άλλοι διαμεσολαβητές έχουν επιλεγεί.

Αν ο διαμεσολαβητής εισαχθεί στο σύστημα και απορρίψει την υπόθεση (πχ. επειδή είναι άρρωστος ή λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό) δεν εισπράττει την ως άνω ποινή, αλλά το σύστημα δεν τον επιλέγει ξανά για ένα χρονικό διάστημα Χ εβδομάδων, ενώ ο διαμεσολαβητής μπορεί να ορίσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι διαθέσιμος.

9. Σε περίπτωση που ένας διαμεσολαβητής δεχθεί την υπόθεση, ενημερώνεται γι’ αυτήν από το σύστημα για αυτήν. Στη συνέχεια εκείνος οφείλει να υποβάλλει με έγγραφη δήλωση (σκαναρισμένη) ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την επιχείρηση, η υπόθεση της οποίας του ανατίθεται. Αν δεν την υποβάλλει εντός μίας ημέρας, τότε η υπόθεση ανατίθεται σε άλλο διαμεσολαβητή.

10. Ο διαμεσολαβητής ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της αίτηση της προσφεύγουσας επιχείρησης. Αν διαπιστώσει ότι κάτι λείπει, επικοινωνεί με την εταιρεία και ζητά να υποβληθούν τα σωστά έγγραφα εντός 3 ημερών. Εάν η εταιρεία δεν προβεί στις αναμενόμενες ενέργειες, ο διαμεσολαβητής ενημερώνει το σύστημα και η διαδικασία τελειώνει λόγω έκνομης συμπεριφοράς και παραλείψεων της προσφεύγουσας επιχείρησης.

11.Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης και ορθή, ο διαμεσολαβητής έρχεται σε επαφή με όλους τους πιστωτές και ενημερώνει ότι έχει αναλάβει την υπόθεση της επιχείρησης. Στη συνέχεια τους ζητά να υποβάλλουν δήλωση προστασίας δεδομένων και τήρησης εμπιστευτικότητας. Στη συνέχεια προωθείται σε αυτούς η πλήρης αίτηση και τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την προσφεύγουσα εταιρεία.

12. Εφόσον όλοι οι πιστωτές έχουν λάβει την αίτηση της προσφεύγουσας εταιρείας, ο διαμεσολαβητής προσκαλεί την εταιρεία και όλους τους πιστωτές να προσέλθουν σε συνάντηση εντός 15 ημερών.

13. Κάθε πιστωτής έχει τη δυνατότητα επιπρόσθετης πληροφόρησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασης στην πληροφόρηση, διαχέονται σε όλους τους πιστωτές οι ίδιες πληροφορίες από τον διαμεσολαβητή.

14. Οι πιστωτές προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για αναδιάρθρωση χρέους πριν την πρώτη συνάντηση.

15. Από την πρώτη κιόλας συνάντηση ο διαμεσολαβητής ενημερώνει όλους τους πιστωτές για το ποσοστό χρέους της προσφεύγουσας εταιρείας που τους αναλογεί, έτσι ώστε κάθε πιστωτής να γνωρίζει το «βάρος» που του αναλογεί ως προς τη συνολική απόφαση που θα ληφθεί, με στόχο πάντα να καταλήξει η συζήτηση σε συμφωνία.

16. Κατά την πρώτη συνάντηση οι πιστωτές αποφασίζουν για το θέμα της αξιολόγησης της βιωσιμότητας της εταιρείας.

α. Αν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση, μπορούν να αποφασίσουν να αναθέσουν την αξιολόγηση σε ανεξάρτητο σύμβουλο, αλλά το κόστος βαραίνει όλους τους πιστωτές.

β. Αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, αποφασίζουν ποιος ανεξάρτητος σύμβουλος θα διεξάγει την αξιολόγηση. Το κόστος θα βαρύνει την εταιρεία που αιτείται την αξιολόγηση.

17. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι πιστωτές παρουσιάζουν τις προτάσεις τους. Ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να διασφαλίσει ένα λογικό και ήρεμο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να καταλήξουν σε συναινετική λύση.   Ο διαμεσολαβητής ελέγχει την τήρηση των βασικών αρχών του δικαίου και συντάσσει μία συμφωνία, την οποία ζητά από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν.

18. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες που έχουν υπογράψει συγκροτούν την πλειοψηφία, ο διαμεσολαβητής προσκομίζει την υπογεγραμμένη συμφωνία στο δικαστήριο για επικύρωση.

19. Το δικαστήριο ελέγχει αν πληρούνται οι αρχές της νομιμότητας και αν έχουν ακουστεί οι απόψεις της μειονότητας και εν τέλει εκδίδει απόφαση νομικά δεσμευτική για όλους τους πιστωτές.

20. Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα βήμα-βήμα και καταχωρεί την επίτευξη επιτυχημένης συμφωνίας ή όχι.  

Τι ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας

Μιλώντας στο «Έθνος της Κυριακής» ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τόνισε ότι στον νέο θεσμό θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι υπερχρεωμένες, κατά τη δημοσίευση του νόμου, επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αρκεί να είναι βιώσιμες.

Ο κ. Παπαδημητρίου δεν παρέλειψε να στείλει σαφές μήνυμα στους «στρατηγικούς κακοπληρωτές»: «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα μετατραπεί σε συγχωροχάρτι από επιχειρήσεις-μνημεία κακοδιαχείρισης». Εκτιμά, δε, πως θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον μηχανισμό 403.000 μικρές και μεγάλες εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες «ώστε οφειλέτης και πιστωτές να διαμορφώσουν ελεύθερα τη συμφωνία αναδιάρθρωσης».

Επίσης, όπως ανέφερε μέχρι τον Απρίλιο θα λειτουργούν δομές υποστήριξης των δανειοληπτών σε κάθε περιφέρεια της χώρας ενώ το υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τη σύσταση μίας Ανεξάρτητης Αρχής η οποία ενσωματώνοντας διεθνείς πρακτικές θα λειτουργεί ως υπηρεσία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και υπολογίζεται ότι ο νέος αυτός φορέας θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2017.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Και ξαφνικά τα κόκκινα δάνεια έφυγαν από το κάδρο…Η αποχή των συμβολαιογράφων, η στάση αναμονής από τις τράπεζες, το πάγωμα κατασχέσεων α΄ κατοικίας...
Περισσότερα...
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες όπως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων...
Περισσότερα...
Η ρύθμιση -σε απόλυτη προτεραιότητα, με κάθε τρόπο και με τους πιο γρήγορους δυνατούς ρυθμούς – των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, έχει μπει...
Περισσότερα...
Με τον εμφατικό τίτλο "Ας μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο", ο ΣΕΒ έδωσε τις δικές του επισημάνσεις για τα "κόκκινα δάνεια", σημειώνοντας...
Περισσότερα...
Η πολύμηνη χρονοκαθυστέρηση στη 2η αξιολόγηση μεγαλώνει τον "λογαριασμό" των μέτρων ακόμη και κατά 13 "προαπαιτούμενα" και κάνει ακόμα πιο δύσκολο...
Περισσότερα...
Ένα ισχυρό μπρα ντε φερ παίζεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ δανειστών και ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πιέζεται να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα...
Περισσότερα...
Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ για τις εργασιακές σχέσεις που βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής...
Περισσότερα...
Την προσεχή Πέμπτη, στην Ομάδα Εργασίας (EWG) του Eurogroup, θα φανεί κατά πόσο εξακολουθεί να ισχύει ακόμη το ιδιαίτερα αισιόδοξο, όπως έχουν...
Περισσότερα...
Top