webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Πρώτη πανευρωπαϊκή απόφαση σταθμός για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

19 Οκτ 2016
 kokkinodaneio.gr  Cover story
Η πορεία του ελβετικού φράγκου (όπως βλέπετε στο παραπάνω γράφημα) έπληξε τους δανειολήπτες εγκλωβίζοντάς τους αφού πια καλούνταν να καταβάλουν αυξημένη μηνιαία δόση κατα 60% της αρχικής.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Κατά τα έτη 2006 – 2009 έλαβε χώρα αθρόα προώθηση των δανείων σε Ελβετικό φράγκο. Η χρονική περίοδος διακρινόταν για την υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Ελβετικού Φράγκου λόγω του διεθνούς νομισματικού κύρους του ευρώ .

Αποτέλεσμα ήταν 70.000 δανειολήπτες να προχωρήσουν σ΄αυτό το είδος της δανειοδότησης χωρίς να έχουν την παραμικρή επίγνωση του μεγάλου κινδύνου που αναλάμβαναν έναντι μιας σοβαρής μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου και την επίδραση που θα είχε στην αποπληρωμή των δανείων τους καθώς η ενημέρωση τους εστιάστηκε αποκλειστικά στη χαμηλή δόση και στο χαμηλό επιτόκιο λόγω libor .

Στην πορεία άρχισε να μεταβάλλεται σοβαρότατα η ισοτιμία του ελβετικού φράγκου εις βάρος του ευρώ, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011, η οποία προκειμένου να αναχαιτίσει την δραματική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έθεσε   ανώτατη τιμή στην ισοτιμία του νομίσματός τους στο 1,220 έναντι του ευρώ , ενώ τον Ιανουαριο του 2015 κατήργησε τον ανωτέρω περιορισμό με αποτέλεσμα να κατακρημνηστεί το ευρώ εναντι του ελβετικού φράγκου .

Απόρροια των ανωτέρω, ήταν ο εγκλωβισμός των δανειοληπτών , οι οποίοι καλούνταν πλέον να καταβάλουν μία αυξημένη μηνιαία δόση κατα 60% της αρχικής αλλά και να αποπληρώσουν συνολικό ποσό δανείων κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πράγματι δανείστηκαν, αυξημένο κατά το ίδιο ποσοστό .

Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα, δανειολήπτης που δανείστηκε 124.000 ευρώ το 2008 και έχει καταβάλει 41.000 ευρώ μέχρι σήμερα, οφείλει άληκτο κεφάλαιο 170.358 ευρώ, δηλαδή επιβάρυνση κεφαλαίου κατά 87.358 ευρώ .

Η Ελληνική Δικαιοσύνη με οριστικές αποφάσεις καθώς και με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων δικαίωσε τον ένα μετά τον άλλο τους δανειολήπτες που ζήτησαν δικαστική προστασία. Η αρχή έγινε με τις αποφάσεις των Πρωτοδικείων Ξάνθης (23/2014) και Κοζάνης (342/2014) που επανέφεραν την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών στα επίπεδα της ισοτιμίας εκταμίευσης, της ισοτιμίας του χρόνου δανεισμού τους. Ακολούθησε νέα απόφαση από το Πρωτοδικείο Ξάνθης και η απόφαση του Πρωτοδικείου Ρόδου (58/2015) και της Λαμίας σε επίπεδο προσωρινής διαταγής, ενω σημαντική ήταν και η απόφαση του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (19/2/2014) που ανέστειλε τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο . Στο σκεπτικό των ως άνω αποφάσεων, ο όρος που προεβλεπε την συναλλαγματική ισοτιμία κρίθηκε καταχρηστικός, διότι παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας.    

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Αξίζει να σημειωθεί, πως το θέμα αντιμετώπισε και το Ευρωπαικό Δικαστήριο , το οποίο αποφάνθη ότι, η ρήτρα της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις εν λόγω δανειακές συμβάσεις μπορεί να ελεγχθεί ως προς την καταχρηστικότητα της, όταν καταλύεται η αρχή της διαφάνειας, ήτοι όταν η ρήτρα είναι διατυπωμένη κατά τρόπο που δεν γίνονται σαφείς και κατανοητοί για τον καταναλωτή οι οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν στην εισαγωγή της στην σύμβαση καθώς και οι οικονομικές της συνέπειες.

Επίσης, στην οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014  έγινε ρητή και ειδική πρόβλεψη για την δανειοδότηση σε συνάλλαγμα προκειμένου να προστατευθεί ο καταναλωτής, επιβάλλοντας στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όταν μια σύμβαση πίστωσης αφορά δάνειο σε ξένο νόμισμα, τη στιγμή που συνάπτεται να υπάρχει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις που περιορίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης πίστωσης.

Κορωνίδα είναι η ιστορική υπ΄αριθμον 334/2016 απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνων, στη συλλογική αγωγή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ, του ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΈΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και την πρόσθετη παρέμβαση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΣΥΔΑΝΕΦ. Αποτελεί την πρώτη πανευρωπαική απόφαση σε συλλογικό επίπεδο για την οποία και έγινε μνεία την 7-6-2016 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) . Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ευρώπη συνολικά ανέρχονται σε 250 δισ. ευρώ και σαφώς αναγάγει το πρόβλημα σε πανευρωπαικό.

Τι απαγορεύει η απόφαση στις Τράπεζες

Το διατακτικό της απόφασης, η οποία είναι πρωτόδικη, απαγορεύει στην τράπεζα στο μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές στο πλαίσιο συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου τον γενικό όρο βάση του οποίου η αποπληρωμή του δανείου λαμβάνει χώρα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της καταβολής, απαγορεύει στην τράπεζα να αποκρούει την εκ μέρους των δανειοληπτών καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε €, απαγορεύει στην τράπεζα την καταγγελία των συμβάσεων των δανείων, εάν οι δανειολήπτες καταβάλουν τα ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε €, υποχρεώνει την τράπεζα να ανέχεται εκ μέρους των καταναλωτών την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή την καταβολή εξόφλησης μερικώς ή εφάπαξ του δανείου σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας €/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε €, υποχρεώνει την τράπεζα να προβεί στο συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων, ήτοι τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών, που έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του Ελβετικού Φράγκου σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία ευρώ-Ελβετικού Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης έκαστου δανείου.

Πρακτικά το Δικαστήριο με το ανωτέρω διατακτικό του επαναφέρει την ισοτιμία αποπληρωμής των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, τόσο για τις μελλοντικές καταβολές , όσο και για τις παρελθοντικές καταβολές .

Ο απεγκλωβισμός από μια μηνιαία δόση, 60% αυξημένη από την αρχική

Οι παραδοχές του Δικαστηρίου που οδήγησαν στην θετική έκβαση για τους δανειολήπτες αναφέρουν ότι οι συμβάσεις αυτές δεν ήταν συνηθισμένες, αλλά έφεραν έντονο το στοιχείο του επενδυτικού εγχειρήματος και ότι η τακτική ενημέρωσης που ακολούθησε η τράπεζα δεν πληρούσε το αναγκαίο πλαίσιο και τις ασφαλιστικές δικλείδες που αυτό προβλέπει καθώς δεν περιέχει με αποσαφηνισμένους όρους το βάρος του υπέρμετρου κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας που συνδεόταν άρρηκτα με το ιδιαιτέρως μεγάλο βάθος χρόνου των επίμαχων συμβάσεων.

Σπουδαιότατης σημασίας είναι και η επισήμανση, ότι η τράπεζα κατά την προσέλκυση πελατών θα έπρεπε να έχει γνώμονα την αρχή του υπεύθυνου δανεισμού , ότι η τράπεζα αν και όφειλε δεν αξιολόγησε τη δανειοληπτική ικανότητα του μέσου καταναλωτή κρίνοντας αντικειμενικά το βαθμό αντίληψης του σε σχέση με τον αναληφθέν μέσω της χορηγούμενης προς αυτόν πίστωσης, κίνδυνο της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ότι υπήρξε καταχρηστική επιρροή στον καλόπιστο καταναλωτή που εμπιστευτηκε την τράπεζα του .

Ως δικηγόρος που χειρίζομαι πλείστες υποθέσεις δανειοληπτών ελβετικού φράγκου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και μετά την επιτυχή δικαστική έκβαση τους, θεωρώ ότι πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που αποκαλύπτει πλήρως τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου οι δανειολήπτες να συνάψουν τις επίμαχες δανειακές συμβάσεις και να τις διατηρήσουν, αγνοώντας πλήρως την λειτουργία τους και το σοβαρότατο ρίσκο που αναλάμβαναν, ανήμποροι λόγω ελλείψεως των απαραίτητων εξειδικευμένων οικονομικών γνώσεων να τις διαχειριστούν.

Τόνισε, ότι επρόκειτο για μια σημαντικότατη   δικαστική εξέλιξη για την αναγκαία και δίκαιη προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και για την διασαλευθείσα ισορροπία των δανειακών τους συμβάεων που επισυνέβη ενάντια στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τέλος επισήμανε, ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη απέδειξε ακόμη μια φορά, ότι βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και αποκαθιστά τις αδικίες που υφίσταται, προστατεύοντας πλήρως τα πληγέντα δικαιώματα του.

Login to post comments
Top