webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

24.400 δανειολήπτες «όμηροι» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

10 Οκτ 2016
 Cover story
Σε ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες που πλήττονται από την οικονομική κρίση αδυνατώντας να διευκολυνθούν με κάποια απο τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με τις αποφάσεις του ΔΣ του ΤΠΔ.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Με έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Βουλή των Ελλήνων τον Ιανουάριο 2014 , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών , ως προς τα τιτλοποιημένα και εκχωρηθέντα εκ μέρους του στεγαστικά δάνεια ανέφερε, ότι σε εφαρμογή του νόμου 3453/2006 και σε εφαρμογή υπουργικών αποφάσεων, πραγματοποίησε το  2006 μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από χορηγηθέντα, έως   την 1η Ιουλίου 2004, στεγαστικά δάνεια ισοδύναμης αξίας 950 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC και έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για το σκοπό της τιτλοποίησης.

Επιπλέον σε έτερο έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επίσης στην Βουλή των Ελλήνων σε σχετική ερώτηση έτερων Βουλευτών , επισημαίνεται ότι στον αριθμό 24.400 ανέρχονται τα στεγαστικά δάνεια που τιτλοποιήθηκαν και δεν μπορούν για τον λόγο αυτό να υπαχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι τυχόν αιτήσεις ρυθμίσεων, που αφορούν σε δάνεια της κατηγορίας αυτής εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών δυνατότητων κατ΄ εξαίρεση ανταλλαγής συγκεκριμένου αριθμού αυτών σε δωδεκάμηνη βάση (από 29/8 κάθε έτους, έως 28/8 του επομένου), το οποίο αξιολογεί και μοριοδοτεί (με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ) τα αιτήματα ρυθμίσεων τιτλοποιημένων δανείων και αποφασίζει την αντικατάσταση των πιο οικονομικά αδύναμων δανειοληπτών με άλλα δάνεια και στη συνέχεια προβαίνει στις ισχύουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης τους. Ο ανώτερος αριθμός αυτών είναι 100 δάνεια ετησίως.

Συνέπεια των ανωτέρω, είναι να βρίσκονται σήμερα σε ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες – δημόσιοι υπάλληλοι που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την ραγδαία μείωση των μηνιαίων εισοδημάτων τους αδυνατώντας να διευκολυνθούν με κάποια απο τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί ( επιμήκυνση , μείωση δόσεων , περίοδο χαριτος κ.λ.π) με τις αποφάσεις του ΔΣ του ίδιου του ΤΠΔ.  

Το χρονικό της όλης υπόθεσης είναι το ακόλουθο:

  •  Η πρώτη τιτλοποίηση του ΤΠΔ έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2000 επί Υπουργίας Παπαντωνίου με την απόφαση υπ’ αρ. 2/79834/0049 (ΦΕΚ 11422Β) , σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο τιτλοποίησε τα έσοδά του από το ΤΠΔ για τη δεκαετία 2000-2010.  
  • Αφορούσε στεγαστικά δάνεια 740 εκατομμυρίων ευρώ , τα οποία τιτλοποιήθηκαν και εχωρήθηκαν στην εταιρία Hellenic Securitisation SA.

Ανάδοχοι ορίστηκαν οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank, Merrill Lynch και Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 14 του Νόμου 2801/2000 , όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό αξιόγραφα με την μορφή των άυλων τίτλων

  • Το 2003 και ειδικότερα με τον νόμο 3156 /2003 για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα στις Τράπεζες για μαζικές τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και έκδοση ομολογιακών δανείων σε εταιρείες ειδικού σκοπού προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιοποίησή τους.
  • Το ΤΠΔ με αυτές τις διατάξεις καθώς και  με τους ειδικούς νόμους 3371/2005 και Ν. 3453/2006 μπορούσε πλέον να τιτλοποιήσει απευθείας τα στεγαστικά του δάνεια και όχι απλά τα έσοδα που απέδιδε στο Δημόσιο.
  • Το καλοκαίρι του 2006 με τις υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών , έλαβε χώρα η τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ, τα οποία εκχωρήθηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τη μεταβίβαση των τίτλων, Grifonas Finance No.1 Plc με έδρα το Λονδίνο .

 Η τιτλοποίηση εν τέλει αφορούσε 27.414 αντί 28.422 δάνεια που είχε αποφασιστεί αρχικά και ύψους 950 αντί 991 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη αποπληρωμής το 2039 .

Δεν γνώριζαν οι δανειολήπτες την εκχώρηση των στεγαστικών δανείων

Οι δανειολήπτες ουδόλως γνώριζαν την τιτλοποίηση και εκχώρηση των στεγαστικών τους δανείων . Η πλειοψηφία αυτών αν όχι το σύνολο τους , έλαβαν γνώση της τιτλοποίησης όταν υπέβαλαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αιτήσεις για να ενταχθούν σε κάποια από τις ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των δανείων τους .

Τιτλοποίησαν στεγαστικά δάνεια & χάθηκαν οι ρυθμίσεις

Επί των αιτήσεων αυτών έλαβαν απάντηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ότι το στεγαστικό τους δάνειο τιτλοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του αρθρο 9 του Ν. 3453/2006 και των υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και ότι το αίτημα τους για υπαγωγή του δανείου τους σε ρύθμιση δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί δυνάμει των αποφάσεων 3363/6/2.9.2010 , 3372/3/27.10.2010 , 3384/3/13.1.2011 , 3414/5/1.9.2011 και 3421/7/10.11.2011 του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ότι στις ρυθμίσεις του Ν. 3867/2010 (αναστολή , επιμήκυνση , μερική καταβολή δόσεων κλπ) στις οποίες υπάγονταν το σχετικό αίτημά τους , δεν συμπεριλαμβάνονταν τα τιτλοποιημένα δάνεια. Τότε οι δανειολήπτες έλαβαν για πρώτη φορά γνώση ότι το δάνειο τους τιτλοποιήθηκε και εκχωρήρήθηκε το έτος 2006 στην εταιρία ειδικού σκοπού «Grifonas Finance No 1 Plc».

Ολοι αυτοί οι δανειολήπτες παραμένουν μέχρι και σήμερα εγκλωβισμένοι , διότι αφενός δεν έχουν την δυνατότητα να   προβούν σε κάποια ρύθμιση του δανείου τους και αφετέρου λόγω της παρακράτησης του μισθού τους ή της σύνταξη τους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – εκτός εαν έχουν έτερες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα- διότι «αναγκαστικά» δεν έφεραν καμία απολύτως ληξιπρόθεσμη δόση ανεξάρτητα αν στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν αντικειμενικά να ανταπεξέλθουν στα αναγκαία έξοδα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης προσωπικής και οικογενειακής .

Τιτλοποίησαν στεγαστικά δάνεια και χάθηκαν οι ρυθμίσεις!

Ηδη  ξεκίνησε η πρώτη δικαστική διεκδίκηση ρύθμισης δανείου κατά του ως άνω fund με άσκηση αγωγής και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων .

Συγκεκριμένα , δανειολήπτης από την Θεσσαλονίκη απευθύνθηκε στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας την άρση παρακράτησης του μισθού του με ασφαλιστικά μέτρα και την ρύθμιση του δανείου του στο προσήκον μέτρο με αγωγή στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια.

Ειδικότερα , ο δανειολήπτης επικαλούμενος τις δραματικές μειώσεις του μισθού του καθώς και την αδυναμία του ν ανταπεξέλθει στις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας του στηρίχθηκε νομικά, στις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που προβλέπει το άρθρο 288 Α.Κ. καθώς και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής ελευθερίας , αναλογικότητας, ισότητας αλλά και ίσης μεταχείρισης των πολιτών , σύμφωνα με τις οποίες ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την εν γένει έννομη τάξη να προστατεύεται με νόμο ορισμένη μερίδα Ελλήνων πολιτών.

Πολύ δε περισσότερο ορισμένοι μόνο εκ των δανειοληπτών -δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων- του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και να αφήνονται απροστάτευτοι άλλοι , αυτοί των οποίων τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν, όταν για αμφότερους υπάρχει η αδιαμφισβήτητη βούληση και δυνατότητα να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, πλην όμως με τρόπο προσαρμοσμένο στα ισχύοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα , αλλά και στην ατομική οικονομική τους κατάσταση , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατόπιν των κατακόρυφων μειώσεων που έχουν επέλθει στις αποδοχές τους .

Συγκεκριμένα ο δανειολήπτης ζήτα την μείωση της μηνιαίας δόσης του , άτοκη χρονική επιμήκυνση της δανειακής του σύμβασης καθώς και άρση της παρακράτησης του μηνιαίου μισθού του κατά το ποσό που θα μειωθεί η μηνιαία δόση του.

Κατ αυτό τον τρόπο καλείται πλέον η ελληνική δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την άδικη μεταχείριση όλων αυτών των δανειοληπτών , οι οποίοι χωρίς καμία απολύτως υπαιτιότητα και ευθύνη βρέθηκαν όμηροι εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων που πάρθηκαν και εκτελέστηκαν ερήμην τους .

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Ανησυχητικές διαστάσεις, σε μια συνολικά δύσκολη πολιτική συγκυρία για την κυβέρνηση, λαμβάνει το θέμα των πλειστηριασμών μετά και τις αντιδράσεις...
Περισσότερα...
Μετά τις τροποποιήσεις, που επέφερε ο ν. 4336/2015 στο ν. 3869/2010 - γνωστό και ως νόμο «Κατσέλη» - συμπληρώθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του  νόμου...
Περισσότερα...
Από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξαρτάται η υπαγωγή των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά των «κόκκινων»...
Περισσότερα...
Η οριστικοποίηση με τον SSM των στόχων των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (-40%, -50%) και ανοιγμάτων τους (-35%, -40%) έως τα...
Περισσότερα...
Top